เปลี่ยนบีจี

posted on 31 Dec 2008 19:10 by khapp in khappmess
 

เปลี่ยนบีจี บีจีให้ปีใหม่ตาม พ.ศ.ใหม่ เป็นบีจีที่ใช้รับคอนในต้นเดือนกุมภา ไปด้วยเลย (ใช้คุ้ม)

นานๆกว่าจะมาที จัดไป.

 

 

Come
As you are
As you were
As I want you to be...
As a friend
As a friend
As a known memory
Take your time
Hurry up
The choice is your
Dont be late
Take a rest
As a friend
As a known memory
Memory ah
Memory ah
Memory ah

Come
Doused in mud
Cept in bleach
As I want you to be
As a trend
A a friend
As a known memory ah
Memory ah
Memory ah
Memory ah


And I swear
That I dont have a gun (ฮา)

* * * * * * * *

 

*1 - 5 มกรา ตัดขาดโลก ใครส่งอีเมล รอตอบวันที่ 6 โลดดด

 

(หายไปรั่ว 5 วัน )